Najava radionice Kako se EU bori protiv diskriminacije na radnome mjestu

21.01.20. | Vijesti

Radionica Kako se EU bori protiv diskriminacije na radnome mjestu, u organizaciji Europske komisije i Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj održat će se 24. siječnja 2020. u Esplanade Zagreb Hotelu.

Unutar EU-a zabranjuje se diskriminacija na radnome mjestu na temelju dobi, spola, invaliditeta, etničkog ili rasnog podrijetla, vjere ili uvjerenja ili spolne orijentacije. Zakonodavstvo EU-a postavlja minimalne razine zaštite za sve osobe koje rade u EU-u. Imate pravo na jednako postupanje kad je riječ o zapošljavanju, radnim uvjetima, promaknuću, plaći, pristupu strukovnom osposobljavanju, strukovnim mirovinama i otpuštanju.

Propisi EU-a u vezi s nediskriminacijom među najopsežnijima su na svijetu. Načelo jednakosti postoji od Ugovora iz Rima iz 1957., osnivačkog ugovora EU- a, kako bi se osigurala jednaka plaća za jednak rad muškaraca i žena. EU je tijekom godina donio brojne zakone protiv diskriminacije, a Europski sud pravde brojne presude. Ovi se zakoni EU-a primjenjuju na sve odnose između poslodavca i zaposlenika uključujući poduzeća, udruženja kao i javna tijela.

O ovim i mnogim drugim temama moći ćete čuti na radionici. Još samo do danas, 21. siječnja, moguće je prijaviti se za sudjelovanje. Program radionice dostupan je na poveznici https://bit.ly/2tGtxHZ Prijaviti se možete isključivo na stranici https://bit.ly/3atR5Av

Ponavljamo, preostao je samo još jedan dan za prijavu!

Share This