Nužno je uključiti više žena u upravljačke strukture poduzeća jer bez rodne ravnopravnosti nema društvenog napretka

31.10.19. | Događanja, Vijesti

U Zagrebu je 30. listopada održana konferencija “Postizanje globalnog Cilja održivog razvoja broj 5 u Hrvatskoj: Ravnopravnost spolova i osnaživanje svih žena i djevojčica” u organizaciji Kluba HSU-a, nezavisnih zastupnika i SNAGA-e i u suradnji s Europskim parlamentarnim forumom za seksualna i reproduktivna prava, Platformom za reproduktivna prava, udrugom PaRiter i udrugom U Dobroj Vjeri. Jedna od uvodničarki i panelistica bila je i ravnateljica HR PSOR-a, Mirjana Matešić.

Nužno je uključiti više žena u upravljačke strukture poduzeća jer bez rodne ravnopravnosti nema društvenog napretka Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Glavni cilj konferencije bio je približiti temu ravnopravnosti spolova hrvatskoj javnosti, kroz razmjenu iskustava stručnjakinja i stručnjaka i kroz primjere dobre prakse drugih zemalja. Organizatori ističu da ravnopravnost spolova nije samo temeljno ljudsko pravo, već je i nužan temelj i pokretač političkog, društvenog i ekonomski održivog razvoja.

Mirjana Matešić je uz Branku Mrzić-Jagatić iz udruge Roda, Neila Datta iz Europskog parlamentarnog foruma za seksualna i reproduktivna prava i Predraga Freda Matića, zastupnika u Europskom parlamentu bila uvodničarka u konferenciju, a u panelu Prepoznavanje i vrednovanje neplaćenog rada u kućanstvu pružanjem javnih usluga, infrastrukture i politike socijalne zaštite te promicanjem zajedničke odgovornosti unutar domaćinstva i obitelji istaknula je kako je održivi razvoj u Hrvatskoj još uvijek, neodrživ.

“Ako želimo podržati održivi razvoj, trebamo uključiti više žena u upravljačke strukture poduzeća, dokazano je da su one sklonije zastupati i uvažavati Ciljeve održivog razvoja.” – izjavila je ravnateljica HR PSOR-a, Mirjana Matešić prilikom pozdravnog govora, a na panelu je priopćila javnosti da nevladina organizacija Global Network Footprint obilježava „Dan ekonomskog duga“. Naime, od 1. kolovoza do kraja godine, trošimo resurse koje Zemlja nije proizvela.

Ravnateljica HR PSOR-a je napomenula da je Hrvatska, kao članica međunarodnih organizacija, prvenstveno Europske unije, obvezana integrirati vrijednosti održivog razvoja unutar svojih zakonodavnih okvira. Upozorila je da u Hrvatskoj 30% stanovništva živi u riziku od siromaštva. U kontekstu Ciljeva održivog razvoja, posebice Cilja 5, koji se tiče ravnopravnosti spolova, naša država i dalje stoji jako loše. Kad govorimo o ženama na upravljačkim pozicijama, žene kao menadžeri ostvaruju bolje poslovne rezultate, ali su marginalizirane prilikom odabira članova uprava, a posebice pozicija predsjednika uprava.

Uslijed tri puta većeg obavljanja poslova u domaćinstvu i brizi za djecu u odnosu na muškarce, žene uvijek daju prednost obavljanju takvih poslova nasuprot profesionalnom usavršavanju ili napredovanju u poslu. Ravnateljica HR PSOR-a je upozorila da mora postojati infrastruktura koja podržava profesionalna napredovanja žena, primjerice bolji sustav vrtića, fleksibilno radno vrijeme itd. U protivnom, žene zapostavljaju prilike za razvitak svojih poslovnih vještina i postaju višak na tržištu rada.

Sudionica panela s Ekonomskog fakulteta u Rijeci, Ana Marija Sikirić nadovezala se i rekla kako je temelj za rodnu jednakost financijska neovisnost žena. Navela je podatak da žene danas čine veći dio radne snage, a da su im prihodi niži nego kod muškaraca. U fokusu njenog rada je neodgodiv neplaćen rad. Konkretnije, tu se radi o onim poslovima za koje se ne prima novac, a gotovo se nikad ne odgađa za sutra ili sljedeći tjedan. Najjasniji primjer takvog rada je briga za djecu ili starije članove obitelji. Sikirić je ponudila dva temeljna rješenja. Prvi je onaj dugoročniji – promocija očinstva, mijenjanje rodnih uloga i ravnopravnija distribucija neplaćenog rada. Onaj drugi se nadovezuje na zapažanja gospođe Matešić, a odnosi se na jačanje javnih institucija kroz mjere organizirane brige za starije i nemoćne, ali i porezna olakšica za ona domaćinstva koja unajmljuju osobe s registriranim obrtima kao pomoć u kući ili u brizi za djecu. Naglašava da se tako stvara korist za one koji unajmljuju prijavljene ljude koji plaćaju porez za svoj rad, ali i za državu kojoj bi to bio način borbe protiv crnog tržišta rada.

Zaključak konferencije navodi na ozbiljnija promišljanja i djelovanja u području Ciljeva održivog razvoja, s naglaskom na rodnu ravnopravnost. Sudionici konferencije složili su se u razmišljanju koje je u jednoj rečenici najbolje sumirao zastupnik u Europskom parlamentu, Predrag Fred Matić: „Bez rodne ravnopravnosti nema društvenog napretka.“

Share This