Izvor fotografije: piu700; pixelio.de

U Narodnim novinama broj 137 od 15. studenoga 2023. godine objavljen je dugo očekivani Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, koji će stupit na snagu 8 dana od dana objave.

Pravilnik ima velik utjecaj na sve proizvođače i distributere proizvoda u ambalaži, a posebno ističemo podatak kako će od 1. siječnja 2027. godine u sustav povratne naknade, temeljem ovog Pravilnika ući će pića i napitci u višeslojnoj (kompozitnoj) ambalaži s pretežno papir-kartonskom komponentom (tzv. Tetrapak).

Pravilnikom se po prvi puta definiraju odredbe za uspostavu Sustava proširene odgovornosti proizvođača kojim upravlja Organizacija za otpadnu ambalažu koja je opasan otpad (članak 37.), a posljedično ovome jasno su definirane i odredbe za proizvođače proizvoda pakiranog u ambalažu od kojih nastaje otpadna ambalaža koja je opasni otpad (članak 38.). Rok za uspostavu Organizacije za otpadnu ambalažu koja je opasan otpad je 1. siječnja 2025. godine.

Pravilnikom su dodatno propisane obveze ugostitelja koji koriste jednokratnu ambalažu, a koje se obvezuje da za krajnje korisnike osiguraju alternativnu višekratnu ambalažu.

Od 1. siječnja 2025. godine prodavatelji su obvezni krajnjem korisniku na prodajnom mjestu robe ili proizvoda naplatiti sve vrlo lagane plastične vrećice za nošenje, a 6 mjeseci od stupanja na snagu Pravilnika, prodavatelji su dužni o naplati informirati krajnje korisnike.

Proizvođači proizvoda pakiranog u ambalažu, temeljem ovog propisa, svoju ambalažu trebat će označit sukladno odredbama iz ovog Pravilnika (nova oznaka za povratnu naknadu) u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Važno je istaknuti kako se mijenja obveza za proizvođača koji proizvod u ambalaži stavlja na tržište, odnosno obračunsko razdoblje za plaćanje naknade od 1. siječnja 2025. godine za sve proizvođače bit će mjesec dana.

Kako bi zakonodavni okvir vezan uz ambalažu bio potpun, nužno je što prije javnost upoznati s prijedlogom uredbe koja će definirati naknade koje će plaćati proizvođači koje su temeljene na okolišnom utjecaju, odnosno naknada definirana sukladno tzv. okolišnoj modulaciji.

 

#HRPSOR, #odrzivost, #odrzivaproizvodnjaipotrosnja, #kruznogospodarstvo, #ambalaza, #ambalazniotpad

Share This