Održivost je sposobnost trajnog održavanja neke funkcije ili procesa. U prirodi održivost je najbolje prikazana kruženjem tvari i energije koja predstavlja savršen održiv ciklus. U prirodi nema gubitaka ni otpada, sve tvari i energija obnavljaju se i vraćaju u proces i ovo kruženje može trajati beskonačno.

Prvi je put taj pojam čovjek upotrijebio kako bi opisao svoje djelovanje u njemačkom šumarstvu u kojem se govori o trajnu očuvanju šumskog fonda tako da se i sljedeći naraštaji njime mogu služiti. U Hrvatsku je taj princip uveden Zakonskom uredbom o šumama austrougarske carice Marije Terezije 1769. godine. Nema nikakve dvojbe da je taj pozitivan princip u biti ipak ostao nedorečen, idealiziran i nejasan, pa između stvorenog mita i grube stvarnosti postoje velike razlike. On se može ostvariti i opravdati na desetak različitih načina.