Partnerstvo za društveni boljitak – održan panel na LEAP samitu

23.05.23. | Aktivnosti, Vijesti

Na ovogodišnjem LEAP samitu koji je održan 18. i 19. svibnja u Zagrebu, pod pokroviteljstvom HR PSOR-a održan je panel pod nazivom Partnerstvo za društveni boljitak.

Na panelu su govorile predstavnice članica HR PSOR-a, gđa Antonija Lončar, Ericsson Nikola Tesla; gđa Deana Stipanović, Valamar Riviera te Barbara Juranić, Sato d.o.o., dok je panel moderirala dr.sc. Mirjana Matešić, direktorica HR PSOR-a.

Tema ovog panela bio je doprinos korporativnog sektora integraciji osoba s invaliditetom na tržištu rada, kroz zapošljavanje te kroz angažman društvenih poduzeća koja zapošljavaju veći broj osoba s invaliditetom.

Panelistice su govorile su o zapošljavanju osoba s invaliditetom te ulozi koju imaju u integraciji osoba s invaliditetom na tržište rada kao i koristima za poduzeće i cjelokupno društvo u kojem se integracija provodi. Dotaknule su se uloge Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te mogućnosti na koji način javna uprava može dodatno potaknuti zapošljavanje.

Govorile su o iskustvima s provođenjem održive nabave, odnosno na koji način angažiraju društvena poduzeća ili pak mala lokalna poduzeća, te koje su prepreke većoj suradnji društvenih poduzeća i velikih kompanija. Na kraju su dale savjet društvenim poduzećima kako pristupiti velikim kompanijama, savjetovale su ih da budu uporni, da ne odustaju te da razgovaraju s kompanijama o mogućoj prilagodbi asortimana ponude.

 

Partnerstvo za društveni boljitak - održan panel na LEAP samitu Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr Partnerstvo za društveni boljitak - održan panel na LEAP samitu Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

 

 

 

Share This