Pozivamo vas na sudjelovanje na Konferenciji o doprinosu privatnog sektora održivom razvoju

9.09.20. | Događanja, Vijesti

Pozivamo vas na međunarodnu online konferenciju Istraživanje doprinosa privatnog sektora održivom razvoju, među članicama i zemljama koje teže članstvu EU, na području Jugoistočne Europe. Konferenciju suorganiziraju St. Edward’s University, Austin, Texas i Kozmetsky Center of Excelience sa partnerima.

Priredila: Mia Ladika

Konferencija će se održati 28. i 29. rujna, 2020, od 9:30 do 15:00 sati, putem Zoom aplikacije. Na Konferenciji će kao jedna od govornika nasupiti dr.sc. Mirjana Matešić, direktorica HR PSOR-a. Ideja konferencije je razmjena perspektive stručnjaka iz državnog, akademskog i privatnog sektora sa područja SAD-a, Europe i Jugoistočne Europe.
Registrirati se na Zoom Webinar možete preko sljedećeg linka: bit.ly/KC-EU
#hrpsor #odrzivirazvoj #cor

Share This