Predstavljanje dokumenta Vision 2050 – virtualni događaj

10.03.21. | Događanja, Vijesti

Vrijeme je za promjene.

U četvrtak, 25. ožujka, pridružite se virtualnom predstavljanju WBCSD-ove revidirane Vizije 2050 (Vision 2050 update): smjernica za poslovne aktivnosti namijenjene s izazovima s kojima se suočavamo, a čije prevladavanje će omogućiti bolji život za više od 9 milijardi ljudi.
Vrijeme:
Predstavljanje možete pratiti od 9:00 do 10:30 sati ili od 17:00 do 18:30.
Javni događaj će trajati 1 sat, dok je zadnjih 30 minuta rezervirano samo za članove WBCSD-a na temu planova i primjene Vizije 2050 u članicama.
Zašto prisustvovati:
Ovaj će javni događaj, organiziran na novoj virtualnoj platformi WBCSD-a:
– Predstaviti revidiranju Viziju 2050, na kojoj je radilo 40 članica WBCSD-a u suradnji sa savjetodavnim odborom sačinjenim od vodećih svjetskih stručnjaka;
– Predstaviti perspektive istaknutih članica Upravnog odbora WBCSD-a na temu učinaka Vizije 2050 na zajedničko, disruptivno i odgovorno poslovno vodstvo;
– Okupiti poslovni sektor, partnere i druge dionike u transformativni plan koji je u potpunosti usklađen s Ciljevima održivog razvoja i Pariškim sporazumom, pretvarajući zadane ciljeve u djelotvorne poslovne aktivnosti.

PRIJAVITE SE OVDJE

Share This