Prezentacije sa 4. nacionalne konferencije o DOP-u

21.05.13. | Događanja, Primjeri dobre prakse, Vijesti

Komparativni pregled nalaza Indeksa DOP 2008.-2013., Mirjana Matešić, ravnateljica HR PSOR-a

DOP i Norveška politika, Vibeke Knudsen, viša savjetnica za DOP, Norveško ministarstvo vanjskih poslova

DOP u Srbiji, Neven Marinović, izvršni direktor SMartKolektiv

DOP praksa u Sloveniji – dugoročan utjecaj ili jednokratni projekti?, Aleš Kranjc Kušlan, direktor Ekvilib Inštituta

Prava djece i poslovni sektor, Heidi Eterović, UNICEF-ova savjetnica za DOP

Primjenom znanosti do inovacija (PRIZNADI), prof. dr. sc. Stjepan Car, predsjednik uprave Končar – Instituta za elektrotehniku

Jezični priručnik Cooa-Cole HBC Hrvatska, Boška Trbojević, direktorica odjela za komunikacije i odnose s javnošću

Share This