Prijavite sažetak za 13. konferenciju o DOP-u

14.07.21. | Vijesti

PRODULJEN ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA ZA 13. KONFERENCIJU O DOP-u

koja će se održati 9. i 10. studenoga 2021. u Zagrebu

NOVI ROK za dostavu sažetaka je 1. rujna 2021.

Sve informacije možete naći u nastavku

***

PRIJAVA I PRIHVAĆANJE SAŽETAKA I OBJAVA CJELOVITIH RADOVA

Sažetke prijavljene za Konferenciju revidirat će Međunarodno stručno povjerenstvo za procjenu radova.

Sažetci moraju sadržavati:

 • kontakt podatke: puno ime i prezime svih autora, naziv i adresa organizacija ukoliko su autori zaposleni te e-pošta jednog od autora;
 • naslov rada; i
 • tekst sažetka rada na hrvatskom i engleskom od maksimalno 300 riječi s izdvojenih 5 ključnih riječi.

Sažetci moraju biti napisani:

 • fontom Times New Roman, veličina 12

Odobreni sažetci biti će predstavljeni na 13. Konferenciji o društveno odgovornom poslovanju, a cjeloviti radovi će, ukoliko prođu dvostruki anonimni recenzijski postupak, biti objavljeni u posebnom izdanju znanstvenog časopisa „Socijalna ekologija: časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline“.

ROKOVI ZA PRIJAVU I SLANJE RADOVA:

–              ROK ZA PRIJAVU SAŽETAKA: 1. rujna 2021. 

–              Sažetke slati na: konferencija@dop.hr

–              Obavijest o prihvaćanju sažetaka: 15. rujna 2021.

–              ROK ZA SLANJE CJELOVITIH RADOVA: 1. prosinca 2021.

–              Radove slati na e-mail adresu: socekol@ffzg.hr

–              Očekivani datum objave radova je druga polovica 2021. godine.

Upute za autore i detaljnije informacije nalaze se u priloženom Pozivu za dostavu radova.

 1. KONFERENCIJA O DRUŠTVENO ODGOVORNOM POSLOVANJU

 

Trinaesta konferencija o društveno odgovornom poslovanju najveći je i najvažniji godišnji skup na temu društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj. Tradicionalni je to događaj koji više od desetljeća u Hrvatsku donosi informacije o trendovima u području održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja, regulative iz tog područja te primjera najbolje prakse.

 Ciljevi konferencije su:

 • podići svijest o važnosti DOP-a u poslovnom sektoru, tijelima državne vlasti, jedinice lokalne uprave i samouprave, organizacijama civilnog društva, sindikatima te drugim udruženjima
 • razviti mehanizme za razmjenu iskustava, znanja i vještina potrebnih za razvoj DOP-a
 • promovirati uspješne poslovne prakse i posebno pružiti potporu malim i srednjim poduzeća u promicanju DOP-a,
 • potaknuti usvajanje kodeksa poslovnog ponašanja te unaprijediti nefinancijsko izvještavanje
 • zagovarati poboljšanje regulatornog okvira u kojem su propisi usklađeni sa standardima EU
 • pokrenuti inicijative vezane uz specifična područja poslovanja (radna okolina, korporativno upravljanje, dobavljački lanac i potrošači, zaštita okoliša, odnosi sa zajednicom).
 • poticati stručno umrežavanje s ciljem razmjene znanja i provedbe europskih standarda u Hrvatskoj i regiji
 • ponuditi platformu za dijalog i razvoj programa DOP-a
 • motivirati i inicirati buduće aktivnosti usmjerene na razvoj DOP-a
 • slaviti najbolje prakse dodjelom nagrade Indeks DOP-a.

Održivi razvoj predstavlja najbolji oblik razvoja koji omogućava racionalno korištenje resursa i distribuciju dobara, zadovoljavajući potrebe današnje i budućih generacija. Poslovne organizacije koriste društveno odgovorno poslovanje kako bi pridonijele održivom razvoju kroz odgovorno ponašanje prema okolišu, uz stvaranje pozitivnog doprinosa društvu. Održivi razvoj dio je politike Europske unije, a DOP način poslovanja na koji EU potiče svoje gospodarstvo. Navedeni modeli poslovanja dugoročno predstavljaju najbolji temelj konkurentnosti i pametnog razvoja kojemu težimo kao društvo.

Konferencija otvora mogućnost autorima da prijavljuju i prezentiraju radove na temu društveno odgovornog poslovanja. Time želimo:

Potaknuti organizacije i pojedince koji provode dobre prakse da ih objavljuju u obliku koji je prihvaćen u međunarodnoj stručnoj i znanstvenoj zajednici;

Potaknuti razvoj istraživanja DOP praksi i oblika primjene održivog razvoja u RH i regiji;

Obogatiti konferenciju međunarodnim i domaćim istraživanjima i primjerima;

Omogućiti izdavanje zbornika radova;

Potaknuti da se održivi razvoj i društveno odgovorno poslovanje razvijaju kao struka.

 TEMATSKA PODRUČJA ZA PRIJAVU SAŽETAKA

Doprinos ostvarenju Globalnih ciljeva održivog razvoja – COR (SDGs)

Društvena odgovornost kao dio strateškog upravljanja organizacijama i poslovnim rizicima;

Društvena odgovornost i procesi zaštite okoliša;

Procjena utjecaja na okoliš i modeli zaštite;

Klimatske promjene;

Inovacije i tehnološki razvoj;

Zelena ekonomija (zeleni poslovi, energetska učinkovitost);

Kružna ekonomija (nula otpada);

Održiva energija;

Održivi transport;

Održivi razvoj i uloga gospodarstva;

Održivi razvoj u javnim politikama;

Održivi razvoj i inovacije;

Odgovornost na tržištu – odnosi s potrošačima i prakse odgovorne nabave;

Komunikacija i obrazovanje o održivom razvoju;

Društvena odgovornost u radnoj okolini

Društvena odgovornost u lokalnoj zajednici;

Društvena odgovornost, mediji i društvene mreže;

Ljudska prava;

Politika raznolikosti;

Transparentnost poslovanja (borba protiv korupcije);

Organizacijska etika;

Održivi razvoj i međunarodna (prekogranična) suradnja

KONTAKT PODACI:

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj – HR PSOR

rilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, Hrvatska,

Tel: +385 1 4836 650, 653, Mob: +385 91 4836 650

konferencija@dop.hr,

www.hrpsor.hr; www.dop.hr;

__________________________________________________________________________________

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj – HR PSOR * Croatian Business Council for Sustainable Development – HR BCSD

Prilaz Gjure Deželića 30, 10000 Zagreb, Croatia * tel: +385 1 4836 650, 4836 653 * konferencija@dop.hr  www.hrpsor.hr

 

Share This