Preporuke UNICEF-a na EU direktivu o dužnoj pažnji za održivo poslovanje

19.07.22. | Iz medija, Vijesti

Prenesena vijest: UNICEF Hrvatska

UNICEF Hrvatska pripremio je preporuke za dopunu prijedloga Direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje.

Iako pozdravlja inicijativu Europske komisije, UNICEF smatra kako prijedlog Direktive ne sadrži posebne mjere koje se specifično bave pravima djece te je svojim preporukama predlaže dopunu Direktive na način da ista sadrži u zasebnim odredbama smjernice za poštivanje dječjih prava.

Sažetak preporuka možete pronaći u informativnom letku UNICEF-Hrvatska – UNICEF_E-letter-srpanj-2022. Puni tekst preporuka dostupan je ovdje.

Tekst prijedloga Direktive o dužnoj pažnji za održivo poslovanje i izmjenu Direktive (EU) 2019/1937 dostupan je ovdje.

 

#HRPSOR, #odrzivost, #CSRD, #UNICEF, #DCSDD

Share This