Sigurnost i radnici na prvome mjestu

26.02.11. | Iz medija

poslovni.hr, 25. veljače 2011.

Društveno odgovorno poslovanje nije zaobišlo ni tvrtke kojima je temeljni posao promet, što je u konačnici i logično s obzirom na to da bi cilj svim takvim tvrtkama trebao biti što manje nesreća. Zanimljivo je da od programa DOP-a i u ovakvim tvrtkama najlešće profitiraju sportaši. Tako, primjerice, Croatia Airlines (CA), hrvatski nacionalni zračni prijevoznik, među ostalim sponzorira i pojedine sportove, a kontinuirano surađuje s Hrvatskim olimpijskim odborom, što često čine velike kompanije. No, prioritet u poslovanju Croatia Airlinesa ipak je sigurnost letačkih operacija, zbog čega se maksimalno ulaže u izobrazbu svih svojih kadrova. Također se jamči visoka razina održavanja zrakoplova, za koju u CA kažu da je u skladu s najvišim zrakoplovnim standardima. “Društveno odgovorno poslovanje prema državi i široj društvenoj zajednici jedna je od temeljnih odrednica u poslovanju Croatia Airlinesa i definirana je u misiji tvrtke”, kaže Srećko Šimunović, glavni direktor Croatia Airlinesa, dodajući da je misija njegove kompanije povezivanje države zračnim putem u međunarodnom i domaćem prometu kao i trajan doprinos razvoju turizma i gospodarstva. Kompanija je uključena u svjetsku strategiju zrakoplovstva u zaštiti okoliša i podržavaju se svih mjera koje pridonose smanjenju onečišćenja u zrakoplovstvu, no istodobno podupire rast i razvoj industrije.

Različita istraživanja
“Povjerenje i zadovoljstvo putnika kontinuirano pratimo u različitim istraživanjima, a istodobno unapređujemo kvalitetu usluge na zemlji i u zraku”, kaže Šimunović, dodajući da se promoviraju i sponzoriraju mnogi kulturni događaji i institucije. Kompanija od početka poslovanja njeguje i humanitarno djelovanje, od sudjelovanja u humanitarnim akcijama, povlaštenoga ili besplatnog prijevoza djece i bolesnika, prijevoza organa za transplantaciju, kao i pomaganje pri kupnji medicinskih instrumenata za dječje bolnice u Hrvatskoj. Kompanija osobito pridonosi razvoju hrvatskog turizma jer CA predstavlja Hrvatsku kao brend na svim tržištima na koja leti, i to kroz hrvatske proizvode, dizajn, okuse i mirise, a hrvatske prirodne ljepote, povijesne vrednote i kulturna zbivanja predočavaju se putnicima tijekom leta “inflight” magazinom i videosustavom. “Dakako, društveno odgovorno ponašanje odnosi se i na razvijanje ljudskih potencijala pa tvrtka ulaže u specijalističko osposobljavanje i certificiranje operativnog osoblja, a ostalim je zaposlenicima također omogućeno stjecanje dodatnih znanja i specijalističko usavršavanje.

Socijalni partneri
Istaknuo bih i podatak kako je socijalno partnerstvo sa strukovnim sindikatima unutar kompanije regulirano kolektivnim ugovorima u skladu s pozitivnim zakonskim propisima”, kaže Šimunović. I prometne tvrtke, čije je poslovanje znatno prizemnije, tvrde da je DOP ugrađen u temelje poslovanja. Primjerice, u Hrvatskim autocestama kažu da se njihovo djelovanje temelji na odgovornosti prema društvenoj zajednici sa stanovišta kvalitete usluga te očuvanju zdravlja i sigurnosti, kao i zaštite okoliša u skladu s ciljevima održiva razvoja. “Osnovna usluga koju pružamo društvenoj zajednici, odnosno korisnicima autocesta je korištenje sigurnih, modernih i protočnih autocesta, a Hrvatske autoceste u svakom slučaju, upravljajući s oko 860 kilometara autocesta, u Republici Hrvatskoj ostvaruju tu uslugu. Osim osnovnog cilja, a to je sigurnost naših korisnika, jedan od temeljnih ciljeva je u svakom trenutku biti na usluzi korisnicima, razumijevati korisnikove potrebe, omogućiti nesmetano korištenje autocesta i ostalih infrastrukturnih objekata kojima upravljamo te unapređivati moderan sustav autocesta”, kažu u HAC-u. Tvrtka je u proteklih osam godina izgradila i pustila u promet više od 540 kilometara novih dionica autocesta, čime je znatno povećala ukupnu sigurnost prometa na hrvatskim cestama. “Prilikom gradnje autocesta i njihova održavanja posebna je pozornost posvećena ekološkim standardima, čemu je pridonijela i vrlo zahtjevna zakonska regulativa u tom području, ali i dodatni zahtjevi koje smo postavili pred sebe u tom dijelu poslovanja, posebno vezano za poštivanje načela održivog razvoja”, kažu u HAC-u, dodajući da svoj trend i razvoj društveno odgovornog poslovanja nastavljaju neprekidnim unapređenjem i poboljšanjem upravljanja te usklađenjem s međunarodno priznatim normama.

Share This