Ulazak u „Desetljeće akcije“: Postavljanje Ciljeva održivog razvoja u središte razvojnih planova

5.02.20. | Vijesti

Ulaskom u 2020., označili smo „pet minuta do ponoći“ kad su u pitanju Ciljevi održivog razvoja (COR). Iako je od donošenja COR-a, 2015. godine, postignut napredak, on još nije dovoljan. Svijet ne napreduje dovoljno brzo i još nismo na potrebnoj razini ostvarenja COR-a. U prilog tomu, Ujedinjeni narodi proglasili su 2020. godinu uvodnom godinom „Desetljeća akcije“, u kojem će se, do 2030. godine postići Ciljevi održivog razvoja. Generalni tajnik UN-a António Guterres istaknuo je što on smatra prioritetima u postizanju Ciljeva u prijelomnom desetljeću koje je pred nama.

Privatni sektor imat će ključnu ulogu u određivanju hoće li Ciljevi biti realizirani tijekom sljedećeg desetljeća i sukladno s tim treba razmotriti svoje napore i svaka kompanija mora identificirati vlastita, „prioritetna“ područja djelovanja u skladu s Ciljevima – područja u kojima mogu najviše pridonijeti njihovom ostvarivanju.

Mnoge su kompanije već započele s definiranjem svojih aktivnosti za ostvarenje Ciljeva održivog razvoja. Izvještaji Svjetskog poslovnog savjeta za održivi razvoj (WBCSD) iz 2019. otkriva da 84% članova WBCSD-a trenutno identificira koje od 17 Ciljeva smatraju najbitnijima za svoju organizaciju i za koje najviše osjećaju da mogu pridonijeti njihovom ostvarenju. Ovaj visoki postotak prikazuje ohrabrujući trend. Razumijevanje svojih mogućnosti u ostvarenju COR doprinosi zajedničkim naporima u dostizanju Ciljeva. Realnost je da vrlo malo kompanija ima potencijal ili doista kapacitet za promjene koje bi se odnosile na svih 17 Ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva koji se na njih odnose. Iako je, naravno, važno razmotriti Ciljeve održivog razvoja u cijelosti, u većini slučajeva ciljana i koncentrirana interakcija kroz nekoliko prioritetnih Ciljeva vjerojatno će potaknuti snažnije djelovanje i rezultirati značajnijim dugoročnim napretkom.

Međutim, od presudnog je značaja da, prilikom definiranja COR-ova koji su najvažniji za poslovanje, određena kompanija određuje prioritete Ciljeva na jasan i transparentan način. Iako se najbolja praksa na ovom polju još uvijek razvija, WBCSD je definirao deset savjeta kako odrediti prioritetne Ciljeve održivog razvoja, kako bi pomogli kompanijama koje unutar svojih poslovnih procesa počinju s aktivnostima na samom početku „Desetljeća akcije“.

Ulazak u „Desetljeće akcije“: Postavljanje Ciljeva održivog razvoja u središte razvojnih planova Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

  1. Prioriteti moraju biti ‘principijelni’

Jedan od ključnih sastojaka jasnog postupka određivanja prioriteta je razumijevanje mogućnosti kojima vaša organizacija može pridonijeti Ciljevima kroz politike ublažavanja negativnih utjecaja i stvaranja onih pozitivnih. UN-ov Global Compact i GRI-ove smjernice o integraciji Ciljeva održivog razvoja u korporativno izvještavanje ovo nazivaju “načelno određivanje prioriteta”. Ovime se kompanije pozivaju da istovremeno dok istražuju njihove potencijale za razvoj novih proizvoda i usluga kako bi se potaknulo ostvarenje Ciljeva održivog razvoja, definiraju najistaknutije negativne utjecaje na ljude i planetu i povezuju ih s Ciljevima. Suočavanjem s negativnim utjecajem, posebice u području ljudskih prava, kompanije imaju mogućnost srušiti neke od najznačajnijih prepreka razvoju i pozitivno utjecati na živote milijuna najosjetljivijih pojedinaca u društvu.

  1. Usmjerite se na podciljeve

Prava snaga Ciljeva održivog razvoja leži u detaljima svakog od 169 podciljeva. Bez njihovog razumijevanja, nije moguće razumjeti 17 naslovnih Ciljeva. Stoga, kako biste u potpunosti znali koji su Ciljevi najbitniji za poslovanje vaše kompanije, nužno je istražiti Ciljeve održivog razvoja na razini podciljeva i identificirati one u čijim bi područjima vaša organizacija mogla postići najveći napredak.

  1. Prihvatite kategoriziranje

Zanimljiv pristup za koji su se mnoge kompanije odlučile uključuje podjelu COR-ova prema različitim kategorijama važnosti. Ovaj detaljniji pristup postavljanju prioriteta (u suprotnosti s binarnom metodom označavanja svakog od Ciljeva prema važnosti) više je u skladu s cjelokupnim pristupom prema Ciljevima i pomaže u borbi protiv razmišljanja da određene kompanije tek odaberu nekoliko Ciljeva kojima će se baviti. Primjer je logistička kompanija Maersk iz Danske koja kategorizira svaki od 17 COR-ova kao: a) Ciljevi na koje imaju snažan pozitivan utjecaj; b) Ciljevi na koje imaju izravan ili neizravan učinak; i c) Ciljevi prema kojima imaju odgovornost za ublažavanje potencijalnih negativnih utjecaja.

  1. Budite globalni, ali razmišljajte lokalno

Iako je jedna od ključnih karakteristika COR-ova njihova univerzalnost i važnost za sve zemlje svijeta, važno je zapamtiti da ovaj globalni program ima izuzetno lokalne naznake. Kako pokazuje godišnji SDG Index, svaka se zemlja suočava s vlastitim, jedinstvenim izazovima vezanim na Ciljeve održivog razvoja, stoga je potrebno prilagoditi rješenja u ostvarivanju Ciljeva. Kompanije koje mogu identificirati COR-ove koji su najbitniji za područja u kojima djeluju te implementirati poslovne procese prema ostvarivanju Ciljeva na strateškoj razini, u konačnici će biti u prednosti za pružanje rješenja i inovacija od velike važnosti za suočavanje s ovom problematikom. Godišnji izvještaj o utjecaju mobilne industrije, koju je objavio GMSA, dobar je primjer ovakve vrste analize.

  1. Koristite alate

Proces analize podciljeva i definiranje njihovog odnosa prema određenoj industriji može biti kompliciran. Dobra je vijest da se u pet godina od pokretanja COR-a razvilo mnoštvo alata i izvora informacija koji pružaju potporu poslovanju u provođenju ove analize. UN-ov Global Compact i GRI-eva Analiza Ciljeva i podciljeva pružaju poseban i sveobuhvatan uvid kako poslovanje ima potencijala za doprinos svakom od podciljeva, dok SDG Industry Matrix pruža detaljniju analizu za različite industrije. Ove i mnoge druge izvore koje je WBCSD prikupio, moguće je istražiti na SDG Business Hub-u.

  1. Povežite se sa stručnjacima iz svog područja djelovanja

Jedan od načina pristupa složenosti određivanja prioritetnih Ciljeva održivog razvoja je suradnja sa stručnjacima iz svog područja djelovanja, s ciljem stvaranja cjelokupnog pogleda na ključna područja unutar industrije u kojima bi se trebalo djelovati. Tako su već brojni sektori počeli raditi kroz SDG Sector Roadmap WBCSD-a. Kolektivna analiza omogućava kompanijama da dijele uvid u mogućnosti ostvarivanja Ciljeva i da međusobno propitkuju u koje Ciljeve njihov sektor treba usmjeriti svoje napore.

  1. Uključite dionike

Kao i kod bilo kojeg procesa materijalnosti, određivanje prioritetnih Ciljeva nije nešto što bi trebalo ostati u zatvorenim prostorima vaše kompanije. Razgovarajte s različitim skupinama dionika kako biste iskoristili njihovo razmišljanje o Ciljevima i predložite svoje prioritete njima prije nego što ih definirate.

  1. Predstavite svoj rad

Bez obzira na pristup koji vaša kompanija odabere za određivanje prioritetnih Ciljeva, važno je komunicirati o procesima koji su rezultirali odabirom određenih Ciljeva. Objasnite zašto ste ih odabrali, a zašto ste neke izostavili. Sa sve većim javnim kritikama o ignoriranju i selektivnom odabiru ispunjavanja Ciljeva, transparentnost procesa određivanja prioriteta ima važnu ulogu u uvjeravanju vaših dionika da ovaj program shvaćate ozbiljno.

  1. Ponovite! Ponovite! Ponovite!

Iako se ideja o završavanju procesa određivanja prioritetnih Ciljeva do 2030. čini privlačnom, idealno bi bilo preispitivati ovaj proces u redovitim intervalima. Ni Ciljevi održivog razvoja, niti poslovanje kompanije nisu statični i, kako će oboje napredovati, vaši će se prioriteti također mijenjati. Praćenje globalnih procesa u pitanjima Ciljeva održivog razvoja i periodična analiza djelovanja razvojnog portfelja na Ciljeve, znači biti u boljoj prilici za prepoznavanje prilika za utjecaj, kako se one budu pojavljivale na putu prema 2030. godini.

  1. Nemojte stati!

Iako je određivanje prioritetnih Ciljeva ključni prvi korak, ipak je to samo prvi korak. Uz identifikaciju Ciljeva i podciljeva na koje vaša kompanija može najviše utjecati, važno je i nastaviti s radom na njima i razmotriti: koje su ambicije vaše kompanije u svezi Ciljeva održivog razvoja; koje kvalitativne i kvantitativne ciljeve možete postaviti; koji će vam ključni pokazatelji poslovanja omogućiti najefikasnije praćenje i komuniciranje o napretku; te kako ćete ugraditi politiku razumijevanja Ciljeva održivog razvoja u svoju organizaciju. Određivanje prioritetnih Ciljeva tek je početak.

Share This