Uloga muškaraca u rodnoj ravnopravnosti – predstavljene pozitivne prakse rodne ravnopravnosti u gospodarstvu

9.03.23. | Aktivnosti, Događanja, Primjeri dobre prakse, Vijesti

Piše: Nikolina Renić

U srijedu, 8. ožujka 2023, obilježili smo Međunarodni dan žena organizirajući panel raspravu na temu „Uloga muškaraca u rodnoj ravnopravnosti“

U temu nas je uvela Višnja Ljubičić, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, koja je poručila da bismo svaki dan trebali živjeti ravnopravnost spolova. Naglasila je kako se u njezinom uredu oko 50% svih pritužbi odnosi na područje tržišta rada i zapošljavanja, zbog intenzivne dinamike tržišta u kojem se pretežito žene suočavaju s izazovima poput diskriminacije i staklenog stropa. „Najproblematičnije su prepreke koje se odnose na ostvarivanje trudnoće i majčinstva koje sputavaju žene u ulasku ili ostanku na tržištu rada“ istaknula je pravobraniteljica Ljubičić.

Zatim je NJ.E. Diana Madunic, veleposlanica Kraljevine Švedske, istaknula važnost muškaraca u stvaranju rodne ravnopravnosti. Naglasila je neravnomjernu raspodjelu neplaćenog rada (kućanski poslovi), te kako su muškarci ključni u ostvarivanju work-life ravnoteže za žene. Madunic je izjavila „Postoji ogromna razlika između percepcije muškaraca o njihovom doprinosu kućanskim poslovima i njihovog stvarnog doprinosa.“

Predrag Fred Matić, zastupnik u Europskom Parlamentu, obratio se putem videa i svima poslao poruku da se za ostvarivanje rodne ravnopravnosti moraju boriti zajedno muškarci i žene, jer je to pitanje koje se tiče društva u cijelosti. Spomenuo je Istambulsku Konvenciju i Direktivu o jednakim plaćama te izjavio „Implementacija dokumenata na nacionalnim razinama predstavlja kamen temeljac za ostvarenje rodne ravnopravnosti“.

Panel pod nazivom „Uloga muškaraca u rodnoj ravnopravnosti“ moderirala je Sanja Petek Mujačić, direktorica i partnerica iz Hauska & Partner, dok su panelisti bili isključivo muškarci, predvodnici rodne ravnopravnosti u hrvatskim poduzećima, Bruno Jelić, direktor korporativnih komunikacija, Coca Cola HBC; Igor Vukasović, direktor korporativnih komunikacija, Hrvatski Telekom; Darko Suljičić, korporativne komunikacije, L’Oreal i Boris Njegić, senior sales manager, msg solutions.

Moderatorica je otvorila raspravu na temu žena u gospodarstvu i kako ponašanje muškaraca može pomoći u ostvarenju rodne ravnopravnosti u poslovnom sektoru. Sudionici su pružili nekoliko primjera odličnih poslovnih praski koje potiču rast i razvoj žena u kompanijama, poput poticanja korištenja očinskog dopusta, aktivno uključivanje žena nakon povratka s porodiljnog i omogućavanje plaćanja troška dadilje za raniji povratak s dopusta, fleksibilno radno vrijeme, poticanje i pružanje stipendija za žene u znanosti i pretežito muškim djelatnostima/sektorima, pružanje jednakih prilika pri zapošljavanju i razvoju karijere, osnivanje odbora i pružanje edukacije za rodnu ravnopravnost. Svi sudionici su se složili da uključivanje žena na rukovodećim pozicijama i upravama pridonosi uspjehu i prosperitetu poduzeća, a suzbijanje podzastupljenosti žena mora biti strateški cilj uprava i svih djelatnika poduzeća.

Direktorica HR PSOR-a dr.sc. Mirjana Matešić, je na kraju panela naglasila da su ove prakse daleko iznad prosjeka u Hrvatskoj te da nas čeka još puno aktivnog rada do ostvarenja rodne ravnopravnosti. Ukazala je na statistike istraživanja u Hrvatskoj i Europi koje i dalje ukazuju na značajne nejednakosti u praksama zapošljavanja, plaćama, prilikama za rast i razvoj unutar poduzeća, stanja svijesti i organizacijske kulture, pa do samoga odgoja djece, koji koče žene u ostvarivanju jednakih mogućnosti u privatnom i poslovnom životu.

Muškarci igraju snažnu ulogu u promicanju i podizanju samopouzdanja žena na radnom mjestu, a samim time u mijenjanju percepcije rodnih uloga u privatnom/obiteljskom životu.
Važno je da kao društvo, a naročito kao poslovni sektor, djelujemo aktivno i javno u suzbijanju diskriminatornih praksi, podzastupljenosti žena, rušenju stereotipa i predrasuda te promjeni uz učešće muškaraca u ulogama vezanim za usklađivanje obiteljskog i poslovnog života.

 

Uloga muškaraca u rodnoj ravnopravnosti – predstavljene pozitivne prakse rodne ravnopravnosti u gospodarstvu Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr Uloga muškaraca u rodnoj ravnopravnosti – predstavljene pozitivne prakse rodne ravnopravnosti u gospodarstvu Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr Uloga muškaraca u rodnoj ravnopravnosti – predstavljene pozitivne prakse rodne ravnopravnosti u gospodarstvu Društveno odgovorno poslovanje u Hrvatskoj - Dop.hr

Share This