Vijesti

Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje (poslovno upravljanje) označava okvir za vođenje poslova i nadzor u poduzeću (trgovačkom društvu) radi stvaranja dugoročne ekonomske vrijednosti za sve dionike. Temelji se na zaštiti prava i jednaku odnosu prema svim dionicima,...

Komisija Gro Harlem Brundtland

Ujedinjeni su narodi 1983. godine osnovali Svjetsku komisiju za okoliš i razvoj (WCED) nazvanu prema predsjedateljici Gro Harlem Brundtland, norveškoj premijerki. Komisija je osnovana kako bi istražila brojne pokazatelje „o ubrzanoj degradaciji ljudskog okoliša i...

Klimatske promjene

Klimatske promjene dugoročna su statistička promjena vremena u određenom razdoblju koje može iznositi nekoliko desetljeća do nekoliko milijuna godina. Može se odraziti u promjeni glavnih vremenskih uvjeta, vjerojatnosti za ekstremne uvjete ili na bilo koji drugi način...

Istraživanje i razvoj

Predstavlja kolektivni organizirani napor povećanja znanja zasnovanog na znanosti ili inovacijama proizvoda i procesa. Istraživanje i razvoj uključuju temeljna istraživanja, primijenjena istraživanja, te razvoj. Temeljna istraživanja unapređuju znanja glede pojedinih...

Inovacija

Inovacija je rezultat primjene nove i poboljšane ideje, postupka, proizvoda, usluge i procesa, pri čemu se stvara vrijednost, donose nove koristi i/ili primjenom podiže kvaliteta. Državni zavod za statistiku u obrascu INOV, inovaciju objašnjava kao uvođenje novog ili...

Industrijska ekologija

Pojam označava pokušaj industrije da oponaša procese u prirodi u kojoj je otpad jedne vrste resurs druge vrste. Izlazni rezultati jedne industrije mogu biti ulaz u neki novi proces proizvodnje smanjujući uporabu sirovina i utjecaj onečišćenja te stvaraju uštede u...

Industrija

Pojam označava gospodarsku djelatnost u kojoj se primjenom strojeva ostvaruje masovna i standardizirana proizvodnja. Industriju čini skupina poduzeća koja dijele kupce, tržišta i tehnologije. Sa stajališta ponude, industriju čine poduzeća koja nude proizvode ili...

Globalna inicijativa za izvještavanje

Globalnu inicijativu za izvještavanje pokrenuli su 1997. Coalition of Environmentally Aware Economies (CERES) i United Nations Environment Program (UNEP) radi podizanja standarda korporativnog izvještavanja o društveno odgovornom poslovanju i održivom razvoju na...

Etika

Etika ili znanost o moralu filozofska je disciplina koja se bavi pitanjem utemeljenja etičkih načela za moralno ponašanje i djelatne orijentacije. Etika dolazi od starogrčke riječi ethos, što znači običaj, navada, značenje, ćud. Etika je filozofska disciplina koja...

Partner