Vijesti

Dobrovoljni rad zaposlenika

Volonterstvo je praksa u kojoj ljudi rade za druge a da za to nisu motivirani financijskom ili materijalnom dobiti. Ono se općenito smatra altruističnom aktivnošću i ovdje poduzeća potiču svoje zaposlenike na ovakav oblik rada kako bi oni pomogli lokalnoj zajednici da...

Dobavljački lanac

Sustav organizacija, ljudi, tehnologija, aktivnosti, informacija i resursa koji su (in)direktno uključeni u proces stvaranja proizvoda ili usluge od dobavljača do krajnjeg potrošača naziva se dobavljački lanac. Aktivnostima u dobavljačkome lancu transformiraju se...

Dizajn prihvatljiv za okoliš

Dizajn prihvatljiv za okoliš pristup je osmišljavanju proizvoda tijekom kojeg se procjenjuje utjecaj proizvoda na okoliš u njegovu životnom ciklusu. Osim utjecaja na okoliš, procjenjuje se i utjecaj na zdravlje i sigurnost svih dionika, posebno potrošača.

Dionik

Dionici su organizacije ili pojedinci koji utječu pozitivno ili negativno ili su pod utjecajem odluka i aktivnosti poduzeća. Transparentan odnos između poduzeća i njegovih dionika osigurava dugoročno stvaranje povjerenja između svih zainteresiranih strana koje...

Dan ekološkog duga

Dan ekološkog duga jdatum je u godini do kojega je čovječanstvo potrošilo sve resurse za tu godinu koje je priroda mogla obnoviti, pa „posuđuje‟ od resursa sljedeće godine, tj. troši na teret budućih naraštaja. Dan ekološkog duga ovisi o načinu života u određenoj...

Biološka raznolikost

Biološka je raznolikost broj, raznovrsnost i promjenjivost živih organizama, najčešće na nekom geografskom području. Ona je sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekoloških sustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta i životnih...

Benchmark

Izvorno predstavlja znak za nivelaciju pri mjerenju zemljišta, a danas svaki kriterij usporedbe i vrednovanja (osobnih, skupnih, organizacijskih i/ili društvenih) potencijala i postignutih rezultata. Najčešće se za usporedbu uzimaju najbolji, odnosno oni koji postižu...

Audit

Prema normi HRN EN ISO 9000, audit je sustavan, neovisan i dokumentiran proces dobivanja dokaza audita i njihovo objektivno vrednovanje kako bi se odredio opseg u kojem su ispunjeni kriteriji audita.

Aspekt okoliša

Prema normi HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem, aspekt okoliša element je djelatnosti, proizvoda ili usluga neke organizacije koji može djelovati uzajamno s okolišem. Aspekti su okoliša temelj sustava upravljanja okolišem i povezani su s djelatnošću...

Partner

Facebook

3 days ago

HR PSOR

Pridružite se novom ciklusu UNICEF-ove CSR akademije

Izvor: UNICEF Hrvatska

Pozivamo Vas da se pridružite u četvrtom ciklusu UNICEF-ove CSR akademije „Djeca su naš najvažniji posao“ (https://unicef.org/croatia/…) i napravite važan korak za svoje poslovanje.

CSR akademija inicijativa je Ureda UNICEF-a za Hrvatsku s ciljem unaprjeđenja odnosa poduzeća prema djeci. Pod vodstvom renomiranih stručnjaka za pitanja društvene odgovornosti, CSR akademija osigurava stručna znanja o utjecaju poslovanja na djecu, te praktične alate i smjernice koji će pomoći kompanijama da u većoj mjeri utječu na dobrobit djece u zemlji, kao i da integriraju dječja prava u nefinancijske izvještaje.

Novi ciklus UNICEF-ove CSR akademije uključuje 5 online radionica (na platformi Zoom) koje su tematski povezane i čine cjelinu te je predviđeno da polaznici sudjeluju na svim radionicama.

Radionice se održavaju prema sljedećem rasporedu:

• 1. radionica: 8. prosinca 2020. od 10:00 do 13:00 sati
• 2. radionica: druga polovica siječnja 2021. (datum ćemo definirati naknadno)
• 3. radionica: veljača 2021. (datum ćemo definirati naknadno)
• 4. radionica: ožujak 2021. (datum ćemo definirati naknadno)
• 5. radionica: ožujak 2021. (datum ćemo definirati naknadno)

Edukacija je namijenjena upravi i višem menadžmentu, voditeljima korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću, marketinškim stručnjacima, stručnjacima za održivi razvoj te stručnjacima za ljudske potencijale.

Sudjelovanje na radionicama se ne naplaćuje, a zbog ograničenog kapaciteta, pravo sudjelovanja ostvarit će predstavnici poduzeća koji se prijave ranije.

Na poveznici (https://www.youtube.com/watch?v=pGZZL8Xn7_o) možete pogledati video s iskustvima i dojmovima polaznika prve generacije CSR akademije.

Broj sudionika na radionicama je ograničen, a prijave se zaprimaju do 1. prosinca 2020. godine na e-mail: atbaric@unicef.org ili na broj telefona 091/2257 053.

#unicef #unicefhrvatska #platformazoom #csrakademija #djecasunasnajvaznijiposao
... Vidi višeVidi manje

Pogledaj na Facebook-u

3 days ago

HR PSOR

Njemačka financira projekte održivog razvoja u Hrvatskoj

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Savezno ministarstvo okoliša, zaštite prirode i nuklearne sigurnosti SR Njemačke objavilo poziv za projektne ideje u okviru Europske klimatske inicijative (EUKI). Cilj inicijative je promicanje suradnje na klimatskoj politici i razmjena iskustava i dobre prakse između država članica Europske unije i potencijalnih zemalja pristupnica.

U 5. pozivu za projektne ideje u okviru EUKI-a, neprofitne organizacije iz država članica EU-a mogu dostaviti nacrte projekata od 25. studenoga 2020. do 19. siječnja 2021. Najperspektivniji nacrti bit će, u drugoj fazi postupka, odabrani i razrađeni u cjelovite prijedloge projekata. Osnovne informacije i dokumenti za prijavu mogu se naći na stranici Europske klimatske inicijative: https://www.euki.de/en/

#primjeridobreprakse #projektiodrživograzvoja #EUKI
... Vidi višeVidi manje

Pogledaj na Facebook-u

6 days ago

HR PSOR

SVJETSKI DAN DJETETA U HRVATSKOJ OBILJEŽAVA I POSLOVNI SEKTOR – Koje su poslovne prakse najbolje uvažile prava i interese djece u Hrvatskoj?

Izvor: Unicef Hrvatska

Zagreb, 20. studenoga 2020. U povodu Svjetskog dana djece danas je Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje na online konferenciji predstavio primjere poslovnih praksi hrvatskih poduzeća odgovornih prema djeci. Uz podršku UNICEF-a i stručno vodstvo mentorica, članica Savjetodavnog odbora, primjere odgovornih praksi mapirali su studenti i studentice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu vodeći se Načelima o pravima djece i poslovanju. Cilj projekta bio je doznati kako pojedina poduzeća u Hrvatskoj poštuju dječja prava u praksi, jačati vidljivosti poslovnih praksi hrvatskih poduzeća koje uvažavaju prava i dobrobit djeteta i time motivirati ostala poduzeća na aktivniji angažman oko dječjih prava.

U Hrvatskoj živi približno 800 tisuća djece mlađe od 18 godina, što čini oko 20 % ukupnog stanovništva. Gotovo da nema poduzeća koje na izravan ili neizravan način ne utječe na njihove živote. No, rezultati prvog nacionalnog istraživanja o utjecaju poslovnog sektora na dječja prava, koje je pokrenuo UNICEF 2018. godine, pokazali su da je svijest o potencijalnom utjecaju poslovnog sektora na dječja prava u Hrvatskoj relativno niska i mnoga poduzeća nedovoljno razumiju kako mogu podržati ostvarivanje prava djece u praksi.

Stoga je Savjetodavni odbor pokrenuo projekt mapiranja i predstavljanja dobrih praksi u hrvatskim tvrtkama na kojem su studenti po prvi put dobili jedinstvenu priliku upoznati se s temom dječjih prava u poslovanju i povezati se s poslovnim svijetom na konkretnom zadatku. U projektu je sudjelovalo stotinjak studenata koji su napisali studije slučaja o 14 poduzeća: A1 Hrvatska d.o.o., IKEA Hrvatska d.o.o., Telemach Hrvatska d.o.o. (pravni sljedbenik Tele2 d.o.o.), INA – Industrija nafte d.d., IN2 d.o.o, Poslovna inteligencija d.o.o., Privredna banka Zagreb d.d., OTP banka d.d., Arena Hospitalty Group d.d., AD Plastik d.d., Hrvatska elektroprivreda d.d., Jadran – Galenski Laboratorij d.d., Dvokut Ecro d.o.o. i HP – Hrvatska pošta d.d.
Projekt je rezultirao brižljivo prikupljenim poslovnim praksama i politikama u različitim područjima – od radnog mjesta po mjeri djece i obitelji, preko proizvoda i usluga koji podržavaju dječja prava, do doprinosa zajednici i očuvanja okoliša u kojemu djeca rastu i razvijaju se. Također, ova inicijativa pokazala je da postoji prostor za poboljšanja – prvenstveno u području marketinga i oglašavanja prema djeci, jer u ovom mapiranju nisu prepoznate prakse koje bi pokazale više angažmana od zakonski propisanih okvira

U svom osvrtu na trenutno stanje u Hrvatskoj vezano uz poslovne prakse odgovorne prema djeci, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Regina M. Castillo je rekla: „Svako poduzeće – bilo da je malo ili veliko – izravno ili neizravno utječe na živote djece. Zato je vrlo važno da poslovni sektor kroz svoje svakodnevno poslovanje i pri razvijanju strateških planova ima na umu najbolji interes djeteta. Ponosni smo na ovu inicijativu koja je kroz suradnju s mladima po prvi put pokazala kako neka hrvatska poduzeća provode odgovorne inicijative za djecu i njihove obitelji. Vjerujemo da će izdvojene poslovne prakse poslužiti kao inspiracija i drugim poduzećima da u Hrvatskoj primijene slične inicijative i maksimiziraju rezultate za djecu.“

Sudionici konferencije imali su prilike sudjelovati i u panel-diskusiji na temu društveno odgovornih poslovnih praksi prema djeci i obiteljima u okolnostima COVID-19 pandemije. Predstavljene su prakse tvrtki koje su omogućile bolju usklađenost obiteljskog i poslovnog života i koje su pokrenule inicijative za podršku zajednici.

***
Savjetodavni odbor za dječja prava i društveno odgovorno poslovanje djeluje od 2018. godine kao platforma za razmjenu znanja i dobrih praksi usmjerena k povećanju vidljivosti dječjih prava i, posljedično, boljem poštovanju, zaštiti i ostvarivanju dječjih prava u poslovnoj zajednici. Članovi Savjetodavnog odbora relevantni su nacionalni dionici za društveno odgovorno poslovanje i dječja prava: organizacije koje aktivno zagovaraju DOP u Hrvatskoj (Hrvatska udruga poslodavaca, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Hrvatska gospodarska komora), akademski sektor (Sveučilište u Zagrebu – Ekonomski fakultet u Zagrebu), poslovni sektor (Zagrebačka burza d.d., IKEA Hrvatska d.o.o, Ericsson Nikola Tesla d.d., Hrvatska udruga banaka, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri, Telemach Hrvatska d.o.o. (pravni sljedbenik Tele2), A1 Hrvatska d.o.o., Hrvatska udruga društava za tržišno komuniciranje, Institut zaposlena mama), članovi Mreže mladih savjetnika pravobraniteljice za djecu te Ured UNICEF-a u Hrvatskoj.

Snimku nedavno održane konferencije možete posjetiti ovdje: https://vimeo.com/482648966/5a92bc4f02

dok publikaciju “Sažetak primjera poslovnih praksi odgovornih prema djeci” možete preuzeti na poveznici: https://unicef.org/croatia/media/…

#unicef #unicefhrvatska #pravadjece #primjeridobreprakse #ekonomskifakultet
... Vidi višeVidi manje

Pogledaj na Facebook-u