Autor: Katarina

Benchmark

Izvorno predstavlja znak za nivelaciju pri mjerenju zemljišta, a danas svaki kriterij usporedbe i vrednovanja (osobnih, skupnih, organizacijskih i/ili društvenih) potencijala i postignutih rezultata. Najčešće se za usporedbu...

Read More

Audit

Prema normi HRN EN ISO 9000, audit je sustavan, neovisan i dokumentiran proces dobivanja dokaza audita i njihovo objektivno vrednovanje kako bi se odredio opseg u kojem su ispunjeni kriteriji audita.

Read More

Aspekt okoliša

Prema normi HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem, aspekt okoliša element je djelatnosti, proizvoda ili usluga neke organizacije koji može djelovati uzajamno s okolišem. Aspekti su okoliša temelj sustava upravljanja...

Read More

Odgovorno poslovanje izlaz iz krize

poslovni.hr, 6. travanj 2010. Zagrebačka škola ekonomije i menagementa (ZŠEM) organizira ove godine 9. međunarodnu konferenciju o korporacijskoj društvenoj odgovornosti. ZŠEM konferenciju koja će se održati od 16. do 18. lipnja...

Read More