Vijesti

Facebook

HR PSOR

3 days 13 hours ago

Pridružite nam se na Okruglom stolu: Osnaživanje žena u biznisu

HR PSOR

1 week 3 days ago

#HRPSOR #održivost #održivirazvoj #klimatskepromjene Mirjana Matešić Dunja Mazzocco Drvar Julije Domac Marta Brkic Dajana MrcelaJohn M. Gasparac Tihomir Premužak Katarina Plećaš Dijana Varlec

Partner

Kontakt

Kontakt za Konferencije o DOP-u: konferencija@dop.hr

Kontakt za Povelju o raznolikosti: povelja@raznolikost.hr

NOVA ADRESA OD 1. TRAVNJA 2022. : JURIŠIĆEVA 12, 1. KAT

Share This